Prof.Dr.
Selma ALTINDİŞ
Birim
İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü